Project: Windmolens voor de brouwerij

HEINEKEN streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. Het zelf opwekken van duurzame energie is onderdeel van deze strategie. Daarom is in 2014 begonnen met de aanleg van vier windmolens. De windmolens werden in juni 2016 in gebruik genomen en voorzien in maar liefst 40% van de elektriciteitsbehoefte van de brouwerij in Zoeterwoude.

Het is in Nederland nog niet erg gebruikelijk dat een bedrijf windturbines op het eigen terrein gebruikt om duurzame energie op te wekken. In de meeste gevallen komt de energie eerst op het net terecht en koopt de klant groene energie van een leverancier. Dit is dan ook een bijzonder project.

Doel en status

Het doel is om 40% van de benodigde elektriciteit voor de HEINEKEN brouwerij zelf op te wekken met windmolens. De molens zijn inmiddels volop in bedrijf en voldoen aan de verwachtingen.

Organisatie en partners

Dit project kon uitgevoerd worden dankzij de goede samenwerking met energiebedrijf DELTA, de gemeente Zoeterwoude en de Provincie Zuid Holland. De Provincie Zuid-Holland verleende de vergunning, omdat het project goed past in de door haar beoogde transitie naar een duurzame economie.

Contactpersoon

Francine Loos
Wageningen Environmental Research, francine.loos@wur.nl