Project: Biogas uit loofsap

HEINEKEN Zoeterwoude heeft een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie die al het afvalwater van de brouwerij behandelt voordat het schoon geloosd wordt op het oppervlaktewater. Tijdens het proces produceert de installatie biogas dat weer gebruikt kan worden om energie op te wekken in de brouwerij. Met dit biogas voorziet HEINEKEN voor een deel in haar eigen energiebehoefte.

Binnen het Groene Cirkels programma is HEINEKEN samen met de Waddinxveense Groenrecycling (Wagro) een onderzoek gestart voor het verkennen van de mogelijkheden om loofsap te verwerken in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de HEINEKEN brouwerij Zoeterwoude. Wagro produceert loofsap door de restanten van tomaten en paprikaplanten uit te persen. Tot nu toe wordt biomassa zoals  tomaten- en paprikaplanten aan het einde van de teelt gecomposteerd. Composteren kost energie en Nederland heeft een structureel overschot aan compost. Met het loofsap heeft Wagro een belangrijke innovatie ontwikkeld. Enerzijds is het geproduceerde loofsap in te zetten voor de productie van biogas en anderzijds kun je de vezels die bij het persen van de plant overblijven verbranden. De duurzame warmte die daarbij ontstaat, kan worden teruggeleverd aan de glastuinbouw.

Door de inzet van loofsap kan de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie beter worden benut, vooral op momenten dat de afvalwaterstroom van HEINEKEN beperkt is. Dat komt niet alleen door de extra energie die het loofsap levert, maar ook door de betere spreiding die de inzet van het sap mogelijk maakt. Zoals verwerking in het weekend, als er geen bier gebotteld wordt. Zo kan de opbrengst aan (groen) biogas worden verhoogd. In totaal wordt nu 8% van de stoom voor het brouwproces in Zoeterwoude met biogas opgewekt. Als de duurproef goed uitpakt, kan bijna een verdubbeling hiervan mogelijk zijn. Op dit moment zien de eerste resultaten er veelbelovend uit.

Doelen

Met loofsap van Wagro extra biogas produceren op de brouwerij, via een anaerobe reactor van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze reactor heeft capaciteit over, met name in het weekend. Ook het gebruik van suikerhoudend overschot van frisdrankenfabrikant Vrumona is een mogelijkheid.
Wagro en Heineken hebben samen vastgesteld dat het loofsap tot extra biogasproductie leidt. Om praktijkervaring op te doen is een duurproef opgestart die zes tot twaalf maanden zou lopen. De duurproef is een belangrijke stap in de verdere opschaling van deze innovatie.

Status

Technologisch gezien verloopt de duurproef conform verwachting. De proef is echter even opgeschort. De vraag is namelijk gerezen of het loofsap al dan niet een afvalstof is. De Omgevingsdiensten (Midden en West) moeten dit beoordelen. Als het loofsap als afvalstof wordt beoordeeld, kan de brouwerij het sap niet accepteren. Dat valt namelijk buiten de vergunning.  Dit geldt ook voor de suikerhoudende overschotten van Vrumona, die mogelijk ingezet zouden worden.

Planning

Het project ligt stil in afwachting van de beoordeling van de Omgevingsdiensten.

Partners

Heineken, Provincie Zuid-Holland, Wagro en Vrumona.

Contactpersoon

Eveliene Steingröver, WUR Environmental Research