Project: Digestaatbemesting om de mineralenkringloop te sluiten

Bij de biogasproductie blijft het restproduct digestaat over dat kan dienen als meststof.

Echter in Europese regelgeving is bepaald dat digestaat niet zomaar als meststof mag worden gebruikt. Hierdoor komt de biogasproductie nog onvoldoende van de grond. Groene Cirkels gaat nu na wat zij kan doen om belemmeringen voor de biogasproductie weg te nemen en/of proefprojecten op te starten.

Bijdragen, suggesties of meer weten?

Contact
Eveliene Steingröver, Wageningen Environmental Research (Alterra)
info@groenecirkels.nl, eveliene.steingrover@wur.nl