Project: Klimaatneutraal wegtransport

Het wegvervoer van en naar de HEINEKEN brouwerij moet duurzamer. Bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, langere vrachtwagens en het verminderen van het aantal lege containers dat over de weg vervoerd wordt. Ook het gebruik van elektrische vrachtwagens is een optie.

Van en naar de HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude lopen meerdere transportstromen. Grondstoffen voor het brouwproces worden zowel over water als via de weg aangevoerd richting de brouwerij. Dit geldt ook voor de producten van HEINEKEN die geëxporteerd worden. Binnen de Groene Cirkel Mobiliteit werken veel partijen samen die zich inspannen om, zowel via weg als water, klimaatneutraal transport te realiseren.

In 2010 heeft NedCargo (voorheen Van Uden Groep) het Alpherium gerealiseerd. Deze overslagterminal zorgt ervoor dat HEINEKEN haar bier van Zoeterwoude richting Alphen aan den Rijn brengt per truck, waar het bier vervolgens per binnenvaartschip richting de Rotterdamse haven gebracht wordt.

Vóór 2010 werd veel meer gebruik gemaakt van wegvervoer, waarbij veel lege vrachtwagens moesten rijden. Vervoer over het water is duurzamer.  Het wegvervoer van de containers met bier is inmiddels beperkt tot het traject tussen de brouwerij in Zoeterwoude en het Alpherium (13 km). Dit was toen al een grote stap in het verminderen van het aantal vrachtwagenritten per jaar en een aanzienlijke CO2  reductie.

Doelen

Op dit moment wordt er dus hard gewerkt aan het verduurzamen van het transport tussen Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. De doelstellingen die daarvoor gesteld zijn vanuit HEINEKEN zijn als volgt voor de komende jaren:

  • 2017: CO2 reductie van 20%
  • 2018: CO2 reductie van 50%
  • 2019: CO2 reductie van 100%

Op dit moment worden de containers door een truck met oplegger vervoerd naar Alphen aan den Rijn. Deze truck rijdt op diesel. Op korte termijn wordt er hard gewerkt aan het starten van een pilot om deze trucks te laten rijden op B30. Dat is brandstof dat bestaat uit 30% biodiesel en 70% diesel. Afhankelijk van de ontwikkelingen in techniek en de kosten, kan er daarna gekeken worden of het mogelijk is op op 100% biodiesel te rijden (B100). Voor de langere termijn is elektrisch transport een goede optie.

Status

Samen met GoodFuels loopt een traject voor ontwikkelen van een geschikte hernieuwbare brandstof (B30). Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier wordt binnenkort een besluit over genomen.

Ook zijn er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu financiële middelen beschikbaar om proeven te doen met het elektrificeren van zwaar transport. Hierbij worden bijvoorbeeld actieradius, verbruik en vermogen in de praktijk bekeken. Groene Cirkels wil graag meedoen aan een pilot met dit type trucks.

Tenslotte zijn er plannen om te gaan rijden met een combinatie truck van 2 x 45 ft (een extra lange vrachtwagen met oplegger). Voorlopig is een verzoek hiertoe door de Rijksdienst voor het Wegverkeer afgewezen, maar het blijft een interessante optie om verder te onderzoeken.

Partners/Betrokkenen

Heineken, GoodFuels, Hartog & Bikker, Nedcargo, Simon Loos, Provincie Zuid-Holland, Connekt/Topsector Logistiek, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contactpersoon

Pieter van Kooten - Heineken
pieter.vankooten@heineken.com