Over Gezonde Kas

Gezonde Kas is een deels door Interreg gefinancierd project.

Interreg is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg wordt betaald door de Europese Unie en probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen.

De organisatie wil de economische en cohesie in de hele EU versterken. Gezonde Kas wordt daarnaast gefinancierd door de Duitse en Nederlandse overheid en door de deelnemende partners in het project.

Het project loopt van 2011 t/m 2014.