Financiering Gezonde Kas

Het project Gezonde Kas kent een groot aantal financiers:
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): €3.3966.037
Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken: ruim €1.148.637
Het Duitse Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen: €1.067.178
Het Duitse Ministerium für wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen: €457.362
Provincie Gelderland: €250.000
Provincie Drenthe: €71.706
Provincie Limburg: €30.000
Provincie Groningen: €24.197