De Oerakker houdt zich bezig met het behoud en gebruik van oude groentegewassen, oude graangewassen en oude fruitrassen.

Door allerlei oorzaken vindt sinds ca. 1900 een afname plaats van de variatie tussen en binnen gewassen die wereldwijd worden geteeld. Zeker in een land als Nederland met zijn sterke urbanisatie en intensieve land-en tuinbouw treedt dit proces van genetische erosie op.

De Oerakker wil het lot van oude in Nederland geteelde gewassen en rassen verbeteren en behoeden voor de ondergang en historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden.

Aanmelden

Om ons doel te bereiken zijn we op zoek naar mensen die net zoals wij enthousiast zijn voor het behoud van ons biocultureel erfgoed. U kunt concreet bijdragen aan het in stand houden en gebruik van oude akkerbouw- en groentegewassen en -rassen door lid te worden van Stichting De Oerakker. Dit kan door een e-mail te sturen naar De Oerakker.