Nieuws

Demonstratiedagen Gezonde Kas 2014 groot succes

Gepubliceerd op
17 oktober 2014

Afgelopen 1 en 2 oktober werd het Gezonde Kas gewasbeschermingssysteem getoond in een kas met tomaten en in een kas met cyclamen. Diverse systeem-onderdelen werden ter plaatse toegelicht aan de hand van video’s, posters en software programma’s.

Een aantal van deze posters kunt u hieronder downloaden.

Introductie

 • Gezonde Kas Systeem
 • Gezonde Kas voor een gezond gewas
 • Gezonde Kas schema 
 • Processtap Gezonde Start
 • Processtap Monitoring
 • Processtap interpretatie
 • Processtap Maatregelen
 • Dashboard

Gezonde Start

 • Luminex detectietoetsen voor ingangscontrole op belagers (in uitgangsmateriaal, lucht, water, substraat, etc.)

 • Toplagen voor roofmijten tegen trips
 • Plaagonderdrukkende substraten

Monitoring

 • Draadloze sensor netwerken voor klimaat en watermanagement
 • Side crop viewer en top crop viewer
 • CF camera
 • Een multispectrale beeldsensor voor de detectie van Botrytis in cyclaam
 • Watersieve: Snelle on-site detectie en telling van micro-organismen in irrigatie water

 • Test voor snelle on-site detectie en telling van Botrytis cinerea sporen in lucht
 • Sporecollector
 • Luminex detectietoetsen voor micro schaal monitoring tijdens de teelt
 • Plant vitaliteitstest om aan te tonen of een plant ziek is

Interpretatie

 • Beslissingsondersteunend platform ter vermijding van Botrytis in tomaat
 • BOS SYMGRAY, prognose van Botrytis in cyclamen
 • BOS voor plaaginsecten in kassen
 • Notify me! Crop balance analyzer
 • Climate Vitaliser: adviessysteem voor een homogener klimaat en minder ziektedruk

Maatregelen

 • Geforceerde mechanische zijgevelventilatie voor een uniform kasklimaat
 • Biologische bestrijders en micro-organismen: samen nog sterker!
 • Wandelende meetbox
 • Gewasafhankelijk spuitsysteem tomaat
 • Gewasafhankelijk spuitsysteem cyclaam
 • Preciesiespuitsysteem

Dashboard

 • Dashboard, SCOT database: opslag, uitwisseling en alarmering