Persbericht

Nederlands-Duits onderzoeksteam ontwikkelt nieuw, geïntegreerd gewasbeschermingssysteem voor glastuinbouw

Gepubliceerd op
19 augustus 2014

Het Nederlands-Duitse Gezonde Kas-project biedt een volledig nieuw totaalconcept van gewasbescherming voor de moderne glastuinbouw. Dankzij dit nieuwe ‘Gezonde Kas-systeem’ kan de teler gewassen met een goede kwaliteit zonder ziekten en plagen produceren. Na vier jaar onderzoek worden de onderzoeksresultaten van het Interreg-project Gezonde Kas op 1 en 2 oktober gepresenteerd.

De productiesystemen in de moderne glastuinbouw worden steeds groter en technologischer. Dat levert veel voordelen op maar bemoeilijkt ook de dagelijkse controle van de gewassen. Hoe kan de teler het dan toch voor elkaar krijgen zijn planten hoogwaardig en zonder ziekten en plagen te produceren?

Interreg-project Gezonde Kas

Met deze vraag hebben Nederlandse en Duitse experts zich gedurende vier jaar intensief bezig gehouden binnen het Interreg-project Gezonde Kas. Ze hebben tomaat (opgaand gewas) en cyclaam (laaggroeiend gewas) als voorbeeldteelten genomen voor hun onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek is een innovatief gewasbeschermingssysteem dat gebruik maakt van de modernste technieken, de teler attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen voordat er symptomen zichtbaar zijn en adviseert en faciliteert bij het toepassen van de noodzakelijke maatregelen. “Het systeem zorgt ervoor dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk beperkt wordt, en daar profiteert iedereen van”, aldus projectleider Carolien Zijlstra van Wageningen UR.

Live-demonstraties Gezonde Kas-systeem

Een live-demonstratie van het Gezonde Kas-systeem is te zien op woensdag 1 oktober, tussen 10.00 en 17.00 uur en op donderdag 2 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstratie vindt plaats op het proefstation van de Landwirtschaftskammer Noordrijn Westfalen (Hans-Tenhaeffstrasse 40-42, 47638 Straelen, Duitsland). Daarbij worden de verschillende onderdelen van het systeem ook toegelicht met video’s, posters en sofwareprogramma’s.

De toegang is gratis.

Persbijeenkomst op 30 september

Op 30 september van 14.00 tot 16.00 uur is er een speciale persbijeenkomst van het Gezonde Kas-systeem in de kas van Versuchszentrum Gartenbau van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Straelen, Duitsland.

Programma:

  • 14.00 uur: Welkom door Carolien Zijlstra (Wageningen UR, projectleider Gezonde Kas)
  • 14.10 uur: Rondleiding langs de afzonderlijke onderdelen van het Gezonde Kas-systeem.
  • 15.00 uur: Bezoek aan de demokas op eigen gelegenheid. De onderzoekers en ontwikkelaars van de verschillende producten zijn aanwezig om toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.
  • ±16.00 uur: Einde

Er is volop gelegenheid voor het maken van foto’s en om te filmen

Locatie: Hans-Tenhaeffstr. 40-42, 47638 Straelen, Duitsland

Financiering

In het kader van het project Gezonde Kas hebben 10 onderzoeksinstellingen en 22 bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van dit duurzame gewasbeschermingssysteem. Het Interreg IV-A project met een omvang van ruim 10 miljoen euro is gefinancierd door de Europese Unie, nationale en regionale financiers.