Nieuws

Horizon Europe-project: de impact van klimaatverandering op veehouderij

Gepubliceerd op
27 oktober 2022

Hoe kunnen we broeikassen verminderen in de veehouderij? Circular Food Systems (CiFoS) - onderdeel van de groep Farming Systems Ecology van Wageningen University & Research (WUR) - gaat dit samen met een internationale groep onderzoekers uitzoeken binnen het Horizon Europe- project Re-livestock. Op 17 november is de kick-off van het project.

Binnen Re-livestock evalueren en mobiliseren onderzoekers de invoering van innovatieve praktijken die cross-scale worden toegepast (dier, kudde, boerderij, sector en regio). Doel is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om de capaciteit van veehouderijsystemen te vergroten om beter om te kunnen gaan met potentiële gevolgen van klimaatverandering.

Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het project Re-livestock heeft een totaal budget van 13,5 miljoen euro en duurt, vanaf september 2022, 5 jaar.

Wat gaat het WUR-team doen?

Het CiFoS-team is medeverantwoordelijk voor de coördinatie van work package 6 (WP6): ‘Re-design of circular food systems’. Dit start officieel in januari 2023. Binnen dit werkpakket zal het team een nieuwe reeks modellen ontwikkelen om de veerkracht van Europese productiesystemen te bekijken onder verschillende klimatologische omstandigheden en mitigatie- en adaptatiepraktijken. Hiervoor gebruiken ze het CiFoS-model - een biofysisch model voor voedseloptimalisatie dat rekening houdt met circulariteit – dat ze integreren met het klimaatvegetatiemodel LPJmL. Daarnaast breiden ze hun model uit met de mitigatie- en adaptatiepraktijken voorgesteld binnen de werkpakketten ‘Re-breeding livestock for resilience’ (WP2), ‘Re-feeding livestock for resilience’ (WP3) en ‘Re-managing at the farm level for livestock resilience’ (WP4).

Disciplines samenbrengen

Binnen Re-Livestock worden wetenschappelijke expertise en co-innovatie in verschillende disciplines samengebracht (o.m. diervoeding, welzijn, bedrijfsbeheer). Het doel is om nieuwe geïntegreerde benaderingen te ontwikkelen voor verschillende melkvee-, rund- en varkenssystemen en verschillende geografische regio's, in de context van klimaatverandering.

Het project wordt geleid door CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, uit Spanje, en bestaat in totaal uit 37 partners uit 14 verschillende Europese landen en uit Australië.

Meer informatie


CSIC - David R. Yañez-Ruiz | david.yanez@eez.csic.es
WUR – Hannah van Zanten (WP leader) | hannah.vanzanten@wur.nl Alejandro Parodi (WP coordinator) | alejandro.parodiparodi@wur.nl
Demi Hordijk (PhD candidate) | demi.hordijk@wur.nl